זה לא מקרה

מקרה

כל מה שקורה בעולם, באופן כללי או פרטי, הכל מאיתו יתברך.

אין מקרה! זה רק מה'.

'רק   מה

מקרה

כל מה שקורה בעולם, באופן כללי או פרטי, כבר הוחלט ונרקם מראש על ידי בורא העולם.

ה'  רקמ

מקרה

כל מה שקורה בעולם, באופן כללי או פרטי, הוא על מנת למרק עוונות, חטאים ופשעים ולהכין האדם לחיי העולם הבא.

ה'  מרק

מקרה

כל מה שקורה בעולם, באופן כללי או פרטי, הוא על מנת לזרז ולמהר את האדם לחזור לקב"ה שנקרא "אחד". האות ק' = בגימטריה קטנה = 1.

הר  ק

מקרה